خرید@مبانی نظری شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک@

مبانی نظری شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک|42079215|ipr42079184|مدیریت زنجیره تامین چابک,مولفه های چابکی زنجیره تامین,پیاده سازی زنجیره تامین چابک,مبانی نظری زنجیره تامین چابک,مدل های زنجیره تامین چابک,بسترسازی چابکی در میان زنجیره تامین,ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک,استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مبانی نظری شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

هدف از این می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات112حجم655/982 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
این نوشتار فصل دوم پایان نامه زنجیره تامین چابک و با عنوان شناسایی شاخص های چابکی و ارائه مدلی جهت ارزیابی زنجیره تامین چابک می باشد.


سازمانها با تغييرات و فشارهاي متفاوتي مواجه مي شوند، سطح چابكي مورد نيازآنها ممكن است متفاوت باشد. سطح چابكي مورد نياز، تابعي از عوامل متنوعي چون آشفتگي محيط بازار، محيط رقابتي، خصوصيات شركت ومحركهاي خارجي نظير انتظارات مشتريان، فناوري و عوامل اجتماعي است.

زماني كه سطح چابكي مورد نياز سازمان مشخص گردد، ارزيابي و آناليز سطح چابكي فعلي سازمان صورت مي پذيرد. تفاوت ميان سطح فعلي و سطح مورد نياز را مي توان مبنايي براي تصميمات آتي تلقي نمود در ادامه براي بهبود وضعيت چابكي سازمان بايد اندازه گيري قابليتهاي موجود و يافتن قابلتهاي مفقوده را در دستور كار قرار داد لازمه ي اين كار شناسايي و طبقه بندي تغييرات و فشارهاي محيطي سازمان و نيز تجزيه و تحليل اثرات آن تغييرات بر سازمان است گام نهايي در اين مدل مفهومي يافتن عوامل تسهيل كننده ي چابكي، اجراي آنها و تعيين سطح چابكي بدست آمده از طريق فرايند ارزيابي عملكرد و انجام اقدامات اصلاحي است.

فهرست مطالب


1-6- چارچوب نظری 8
1-7- مدل تحقیق 9
1-8- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق 10

فصل دوم : مطالعات نظری
2-1- مقدمه 19
2-2- تاریخچه الگوی چابک 20
2-3- مفهوم چابکی و تولید چابک 22
2-4- محدودیتهای الگوی چابک 25
2-5- تولید چابک 26
2-5-1- اصول چهارگانه تولید چابک 26
2-5-2- ویژگیهای تولید چابک 28
2-5-3- مدلهای چابکی 29
2-6- مدیریت زنجیره تامین 41
2-6-1- تعریف مدیریت زنجیره تامین 43
2-6-2- مراحل پنج گانه مدیریت زنجیره تامین 49
2-6-3- زنجیره تامین چابک 51
2-6-4- بسترسازی چابکی در میان زنجیره تامین 56
2-6-5- چارچوب مفهومی زنجیره تامین چابک 57
2-6-6- ماهیت زنجیره تامین چابک 63
2-6-7- عناصر یک زنجیره تامین چابک 65
2-6-8- شاخص های زنجیره تامین چابک 67
2-6-9- مدل های زنجیره تامین چابک 68
2-7-چارچوب نظری 89
2-8- مدل تحقیق 99
2-9- پیشینه تحقیق 100


فهرست جداول
جدول 2-1 عوامل به وجود آورنده ایده چابکی 18
جدول2-2 ویژگی های تولید چابک 23
جدول2-3 سه بعد و مرحله در بلوغ زنجیره تأمین 52
جدول 2-4 شاخص های تعیین کننده زنجیره تامین چابک 54


فهرست اشکال
شکل2-1 مدل گاناسکاران از تولید چابک 26
شکل2-2 مدل کید از ساختار تولید چابک 27
شکل2-3 مدل شارپ و همکارانش در تولید چابک 28
شکل2-4 مدل یوسف و همکارانش 30
شکل2-5 مدل شریفی و ژانگ 32
شکل2-6 چارچوب مفهومی زنجیره ی تأمین چابک( لین و همکارانش 2006) 47
شکل2-7 تحلیل دامنه و وسعت زنجیره تأمین 51
شکل2-8 عناصرزنجیره تامین چابک 53
شکل 2-9 ارکان یا ویژگی های زنجیره تامین چابک (برگرفته از مدل کریستوفر و ون هوک) 56
شکل 2-10 مدل کریستوفر و تویل 58
شکل 2-11 مدل لین و همکارانش 62
شکل 2-12 مدل سوافورد و همکارانش 71
"

مطالب دیگر:
نظریه های نمایش خلاق و تئاتر و بررسی انواع بازیمبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد نوازش 70 صفحهمبانی نظری و پیشینه تحقیق انواع نوازشپایان نامه تحلیل رفتار متقابل و مفهوم نوازش در آنمبانی نظری و پیشینه تحقیق نوجوانی 38 صفحهپیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد نوجوانی 37 صفحهپاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری جلد اول تألیف دکتر شباهنگ با موضوع روشهای تحقیق و تئوری حسابداریچارچوب نظری و پیشینه پژوهش نوجوانیپیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه نوجوانیپاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ با موضوع مالیات بر درآمد در حسابداری مالیپاورپوینت فصل چهاردهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع قراردادهای اجارهپاورپوینت فصل پانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع سرمایه گذاری بین شرکتهاپاورپوینت زمین شناسی مهندسی ساختمان های زمین شناسی در 42 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با نمودار و شکل و تصاویرپاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع بازنشستگی و سایر مزایای بعد از آنپاورپوینت فصل هفدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع حسابداری نفت و گازپاورپوینت فصل هیجدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع افشای اطلاعات مالیکتاب روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی دکتر غلامرضا خاکی کتاب روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسیمدیریت منابع انسانی با رویکرد کاربردی رضائی زادهپاورپوینت ارائه انسولینپاورپوینت فصل نوزدهم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع مباحث مطروحه در حسابداری بین المللیپاورپوینت فصل بیستم کتاب تئوری حسابداری (جلد دوم) دکتر شباهنگ با موضوع حسابداري: علمي با پارادايم هاي گوناگونتحقیق کامل در مورد دوره بلوغ و نوجوانیمبانی نظری و پیشینه تحقیق نیازهای بنیادین روانشناختی 35 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش نیازهای بنیادین روانشناختی