خرید@پرسشنامه رتبه بندی راهبردهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک با تصمیم گیری چند معیاره فازی@

پرسشنامه رتبه بندی راهبردهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک با تصمیم گیری چند معیاره فازی|42079189|ipr42079184|پرسشنامه چابکی زنجیره تامین,پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین چابک,پرسشنامه پیاده سازی زنجیره تامین چابک,پرسشنامه زنجیره تامین چابک,پرسشنامه استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پرسشنامه رتبه بندی راهبردهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک با تصمیم گیری چند معیاره فازی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

هدف از این پرسشنامه اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت صنعتی بهشهر می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات58حجم259/433 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

به منظور کسب اطمینان از اعتبار معیارها و زیر معیارهای ارائه شده در مدل تحقیق از پرسشنامه لیکرت و آزمون One sample-Test استفاده گردید و سپس با استفاده از درخت تصمیم، پرسشنامه دیگری که در پیوست آمده است، برای ارزیابی و رتبه بندی زیر معیاره، معیارها و استراتژیهای مدل تحقیق طراحی گردید که در آن از سلسله مراتب چهار سطحی استفاده شد. پرسشنامه مذکور بر اساس مقایسات زوجی ساعتی طراحی و از تصمیم گیرندگان درخواست گردید تا مقایسات زوجی خود را در آن انجام دهند و در نهایت داده ها وزن دهی شده و رتبه بندی آنها انجام شد.

این چهار سطح عبارتند از :
1. سطح اول : سطح اول هدف یا انتخاب استراتژیهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک
2. سطح دوم : معیارهای اصلی موثر بر زنجیره تامین چابک
3. سطح سوم : زیر معیارهای مربوط به معیارهای اصلی
4. سطح چهارم : انتخاب گزینه مورد نظر

پرسشنامه الف انتخاب معیار ها و زیر معیارها

میزان اهمیت هر یک از عوامل را در اولویت بندی و انتخاب بهترین استراتژی پیاده سازی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر مشخص کنید.
معیارها و زیر معیارها خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم


انعطاف پذیری توسعه محصول

.

.

.


انعطاف پذیری فناوری اطلاعات
.

.

.
تعداد روشهای موجود جهت افزایش ظرفیت

.

.

.


تعداد تامین کنندگان توانا برای هر ماده و در هر دوره

.

.

.پرسشنامه ب جداول مقایسات زوجی
ضمن تشکر از حوصله و مساعدت شما، خواهشمند است سوالات زیر را خوانده و با گذاشتن علامت ضربدر در ماتریس مقایسات زوجی به روش زیر به آنها پاسخ دهید.
 اگر فاکتوری را که در سمت راست ماتریس قرار دارد از فاکتور نوشته شده سمت چپ (در مقابلش) مهمتر ارزیابی می کنید، علامت ضربدر را سمت راست عبارت عبارت یکسان قرار دهید و بالعکس.
 فضای خالی میان دو سطح اهمیت در جداول مقایسات زوجی نشانگر سطح اهمیت بینابین دو سطح دیگر می باشد.
 خواهشمند است به سازگاری منطقی پاسخها توجه کنید.به عنوان نمونه اگر شاخص X نسبت به شاخص Y اکیدا مهمتر ارزیابی شود و شاخص Y نسبت به Z اکیدا مهمتر ارزیابی شود، شاخص X در مقایسه با Z اکیدا مهمتر خواهد بود."

مطالب دیگر:
پاورپوینت درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم آریایی ها و تشکیل حکومت قدرتمند در ایرانپاورپوینت درس هجدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم قدیمی ترین سکونتگاه های ایرانپاورپوینت درس هفدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم میراث فرهنگی و تاریخپاورپوینت درس شانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم جاذبه های گردشگری ایرانپاورپوینت درس پانزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم گردشگری چیستپاورپوینت درس چهاردهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم منابع آب و خاکپاورپوینت درس سیزدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم جمعیت ایرانپاورپوینت درس دوازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم حفاظت از زیستگاه های ایرانپاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم تنوع آب و هوای ایرانپاورپوینت درس دهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم ایران خانه ی ماپاورپوینت درس نهم مطالعات اجتماعی پایه هفتم من کجا زندگی می کنمپاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم مصرفپاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم تولید و توزیعپاورپوینت درس ششم مطالعات اجتماعی پایه هفتم بیمه و مقابله با حوادثپاورپوینت درس پنجم مطالعات اجتماعی پایه هفتم همدلی و همیاری در حوادثپاورپوینت درس چهارم مطالعات اجتماعی پایه هفتم قانون گذاریپاورپوینت درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم چرا به مقررات و قوانین نیاز داریمپاورپوینت درس دوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم من مسئول هستمپاورپوینت درس اول مطالعات اجتماعی پایه هفتم من حق دارمپاورپوینت فصل پانزدهم علوم تجربی پایه هفتم تبادل با محیطپاورپوینت فصل چهاردهم علوم تجربی پایه هفتم گردش موادپاورپوینت فصل سیزدهم علوم تجربی پایه هفتم سفر غذاپاورپوینت فصل دوازدهم علوم تجربی پایه هفتم سفره سلامتپاورپوینت فصل یازدهم علوم تجربی پایه هفتم یاخته و سازمان بندی آنپاورپوینت فصل دهم علوم تجربی پایه هفتم گرما و بهینه سازی مصرف انرژی