خرید@مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین@

مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین|42078872|ipr42079184|زنجیره تامین ناب,زنجیره تامین چابک,استراتژی های زنجیره تامین ناب,استراتژی های زنجیره تامین چابک,ویژگی های زنجیره تامین در الگوهای ناب,ویژگی های زنجیره تامین در الگوهای چابک,اثرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

هدف از این می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات76حجم256/856 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت هایی قادر به بقا هستند که از گردونه ی رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند.

به عبارت دیگر مدیران شرکت ها، حاصل تصمیم گیری های خود در قالب انتخاب استراتژی را در آیینه ی معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود. تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، رقبا و یا متوسط صنعت، بازخور مناسبی را جهت تصمیم گیری و انجام فعالیت های آتی فراهم می آورد. به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف تمامی شرکت ها در طول زمان، بهبود مستمر عملکرد بوده است(برام راش ، 1998).

هدف از این مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین می باشد .در اين نوشتار ابتدا به سه متغير اصلي پژوهش يعني استراتژي ناب ، استراتژي چابك و عملكرد بازار بحث خواهند شد. بحث از تعاريف و نظريه هاي مختلف از سه متغير در بحث صنايع پروتئینی زيربناي نظري اين پژوهش قرار گرفته اند. در بخش دوم اين فصل به پيشينه پژوهش نيز سعي شده تا جاي ممكن سيماي فعلي پژوهشهاي داخلي و خارجي ارائه شود.

فهرست مطالب
چکیده


فصل دوم ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1- استراتژی های بازاریابی
2-1-1- مفهوم استراتژي
2-1-2- استراتژي بازاريابي
- بخش بندي بازار
2-1-4- هدف گيری بازار
2-1-5- جايگاه يابي محصول
2-1-6- آميخته بازاريابي
2-2- ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک
2-2-1- زنجیره تأمین
- نقطه انفصال در زنجیره تأمین
2-2-2- الگوی ناب
2-2-2- 1- مفهوم ناب بودن
2-2-2- 2- زنجیره تأمین ناب
2-2-2- 3- محدودیت های الگوی ناب
2-2-3- الگوی چابک
2-2-3-1- تعریف چابکی
- مفهوم چابکی
● تشریح دو مدل مفهومی
▪ مدیریت تغییر و ریسك:
▪ توانمندسازی:
2-2-3-3- زنجیره تأمین چابک
2-2-3-4- محدودیت های الگوی چابک
2-2-4- زنجیره تأمین ناب/چابک
بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک(حاجی زاده ، 1389: 137).
2-2-4- 1- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک
1- مقایسه الگوهای ناب و چابک از نظر ارزش از دیدگاه مشتری
2- مقایسه کارایی و پاسخگویی زنجیره تأمین
شکل 2-2- نمودار هزینه پاسخگویی( استراتوت و واربورتون ، 2003: 185).
3- مقایسه ویژگی های زنجیره تأمین در الگوهای ناب و چابک
ویژگی های مشترک که در هر دو الگو از اهمیت یکسان و بالایی برخوردار هستند مانند:
استفاده از دانش بازار:
یکپارچگی جریان ارزش:
کاهش زمان تحویل:
ویژگی های مشابه که در این دو الگو از اهمیت تقریباً مشابهی برخوردارند مانند:
حذف تلفات:
تغییر ساختار پذیری سریع:
ویژگی های متفاوت که اهمیت آنها در این دو الگو کاملاً متفاوت است مانند:
یکنواختی تقاضا و زمانبندی هموار:
قدرت بقاء:
4- مقایسه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تأمین با توجه به نوع محصول و دوره عمر آن
محصولات استاندارد:
محصولات ابداعی:
محصولات ترکیبی:
2-2-4- 2- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک
جدول2-1- مقایسه بین زنجیرههای تأمین ناب، چابک و ناب/چابک ( کریستوفر ، 2001 ؛ 138 ) .
2-3 شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام
2-4 - پيشينه تحقيق
- پيشينه داخلی
2-3-2- پيشينه خارجی
الگوي مفهومي يا نظري تحقيق
خلاصه فصل

منابع


"

مطالب دیگر:
🔥دانلود پاورپوینت توسعه بر پاية عامل (Agent)🔥دانلود پاورپوینت آژانس حفاظت از محیط زیست امریکا🔥دانلود پاورپوینت  شيوه هاي افزايش ارتباط خود با ديگران🔥دانلود پاورپوینت هنر رفتار با افراد نابهنجار و دشوار🔥دانلود پاورپوینت تاثیر آفات و سموم بر محیط زیست🔥دانلود پاورپوینت آشنايی با آمار توصيفي🔥دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات🔥دانلود پاورپوینت نظام آمار های مالی دولت🔥دانلود پاورپوینت علم آمار و جهان سوم🔥دانلود پاورپوینت آماردرعلوم اجتماعي🔥دانلود پاورپوینت عملکرد پی ها هنگام زلزله🔥دانلود پاورپوینت گزارش عملكرد ايمني بيمار🔥دانلود پاورپوینت عملكرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعه🔥دانلود پاورپوینت عملکرد راوانشناسان اجتماعی🔥دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری قبل از عمل جراحی🔥دانلود پاورپوینت عمل آوري خوراك (feed processing)🔥دانلود پاورپوینت نرمشهای آمادگی جسمانی و فاکتورهای آن🔥دانلود پاورپوینت دِمانس (زوال عقل) چیست🔥دانلود پاورپوینت آلیاژهای حافظه دار(SMA)Shap Memory Alloys🔥دانلود پاورپوینت آلودگی های صوتی در محیط كار🔥دانلود پاورپوینت آنتولوژی(Ontology) - مجوزهای نرم افزاری (Licence)🔥دانلود پاورپوینت ارزیابی آنتولوژی🔥دانلود پاورپوینت داروهای کاهنده حرکت و ترشح🔥دانلود پاورپوینت پریبیوتیک ها و آنتی اکسیدانت ها به عنوان غذاهای عملی🔥دانلود پاورپوینت داروهای ضدقارچی