خرید@ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک@

ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک|42078851|ipr42079184|زنجیره تامین ناب,زنجیره تامین چابک,استراتژی های زنجیره تامین ناب,استراتژی های زنجیره تامین چابک,ویژگی های زنجیره تامین در الگوهای ناب,ویژگی های زنجیره تامین در الگوهای چابک,اثرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

هدف از این پایان نامه ارزیابی مقایسه ای تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات131حجم374/445 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این پایان نامه با هدف بررسی تاثیر استراتژي هاي زنجيره تامين ناب و چابك بر زمان پاسخگویی به مشتریان و کارایی تولید صورت‌ گرفت. لذا بر این اساس فرضیاتی تدوین و داده‌های مرتبط با این فرضیات گردآوری شدند.پس از تحلیل داده‌ها، نتایج تجزیه و تحلیل آماری در قالب جداولی در فصل چهارم ارائه شدند.در فصل 5 نتایج بدست آمده در جهت تبیین فرضیات، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با تحقیقات پیشین در این زمینه‌ها مقایسه شد.

با توجه به تحولاتی که امروزه در اداره ی سازمان ها و سامانه های تولیدی بوجود آمده، ابزارها و تکنیک های فراوانی توسعه یافته و بکارگرفته می شوند. تفکر ناب که یکی از مهمترین آنها به شمار می آید، به سازمانی اشاره دارد که فرآیندها را بدون اتلاف منابع به انجام می رساند و یا با صرف منابع کمتر، تولید بیشتری را محقق می نماید. تکنیک چابک نیز یکی دیگر از انواع تکنیک های زنجیره تامین می باشد که به انعطاف پذیری می نگرد و بر پاسخگویی به تغییرات غیرقابل پیش بینی بازار متمرکز است. الگوهای ناب و چابک امروزه مورد توجه بسیاری از شرکت های تولیدی که به دنبال بهبود در عملکردشان بوده اند، قرار گرفته است.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهميت موضوع
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
قلمرو تحقيق
تعاریف و مفاهیم اصطلاحات
خلاصه فصل


فصل دوم ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1- استراتژی های بازاریابی
2-1-1- مفهوم استراتژي
2-1-2- استراتژي بازاريابي
- بخش بندي بازار
2-1-4- هدف گيری بازار
2-1-5- جايگاه يابي محصول
2-1-6- آميخته بازاريابي
2-2- ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک
2-2-1- زنجیره تأمین
- نقطه انفصال در زنجیره تأمین
2-2-2- الگوی ناب
2-2-2- 1- مفهوم ناب بودن
2-2-2- 2- زنجیره تأمین ناب
2-2-2- 3- محدودیت های الگوی ناب
2-2-3- الگوی چابک
2-2-3-1- تعریف چابکی
- مفهوم چابکی
● تشریح دو مدل مفهومی
▪ مدیریت تغییر و ریسك:
▪ توانمندسازی:
2-2-3-3- زنجیره تأمین چابک
2-2-3-4- محدودیت های الگوی چابک
2-2-4- زنجیره تأمین ناب/چابک
بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک(حاجی زاده ، 1389: 137).
2-2-4- 1- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک
1- مقایسه الگوهای ناب و چابک از نظر ارزش از دیدگاه مشتری
2- مقایسه کارایی و پاسخگویی زنجیره تأمین
شکل 2-2- نمودار هزینه پاسخگویی( استراتوت و واربورتون ، 2003: 185).
3- مقایسه ویژگی های زنجیره تأمین در الگوهای ناب و چابک
ویژگی های مشترک که در هر دو الگو از اهمیت یکسان و بالایی برخوردار هستند مانند:
استفاده از دانش بازار:
یکپارچگی جریان ارزش:
کاهش زمان تحویل:
ویژگی های مشابه که در این دو الگو از اهمیت تقریباً مشابهی برخوردارند مانند:
حذف تلفات:
تغییر ساختار پذیری سریع:
ویژگی های متفاوت که اهمیت آنها در این دو الگو کاملاً متفاوت است مانند:
یکنواختی تقاضا و زمانبندی هموار:
قدرت بقاء:
4- مقایسه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تأمین با توجه به نوع محصول و دوره عمر آن
محصولات استاندارد:
محصولات ابداعی:
محصولات ترکیبی:
2-2-4- 2- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک
جدول2-1- مقایسه بین زنجیرههای تأمین ناب، چابک و ناب/چابک ( کریستوفر ، 2001 ؛ 138 ) .
2-3 شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام
2-4 - پيشينه تحقيق
- پيشينه داخلی
2-3-2- پيشينه خارجی
الگوي مفهومي يا نظري تحقيق
خلاصه فصل


فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش پژوهش
محيط پژوهش
جامعه ی آماری، نمونه ی آماری
ابزار گردآوری داده ها
روش گردآوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیت های پژوهش
محدودیتهای کلی تحقیق
محدودیتهای خاص تحقیق
خلاصه فصل


فصل چهارم: ادبیات تحقیق
مقدمه
آمارتوصیفی
آمار استنباطی
نتیجه کلی از فصل
خلاصه فصل


فصل پنچم: نتیجه گیری
مقدمه
نتایج فرضیه های پژوهش
نتيجه گيري بر اساس يافته هاي تحقيق
پیشنهادهای تحقیق
پیشنهادات محقیق آینده
خلاصه فصل

منابع


"

مطالب دیگر:
📝ریاضی ششم تقسیم اعداد اعشاری بر عدد اعشاری📝ریاضی ششم تقسیم اعداد اعشاری بر عدد طبیعی📝ریاضی ششم جمع و تفریق و ضرب اعداد اعشاری📝ریاضی ششم دبستان موضوع تسهیم به نسبت📝ریاضی ششم دبستان موضوع مساحت شکل های هندسی📝ریاضی ششم دبستان موضوع مقایسه و اندازه گیری سطح📝ریاضی ششم دبستان موضوع جدول تناسب📝ریاضی ششم دبستان موضوع درصد و ریاضیات مالی📝ریاضی ششم دبستان موضوع مقدارهای متناسب📝ریاضی ششم فاصله📝ریاضی ششم مبحث تقارن و مختصات📝ریاضی ششم مبحث حجم شکل های هندسی📝ریاضی ششم مبحث عددهای صحیح📝ریاضی ششم مبحث محورهای مختصات📝ریاضی ششم مقایسه زاویه ها📝ریاضی ششم مقایسه و ساده کردن کسرها📝ریاضی ششم نمایش اعداد اعشاری📝ریاضی ششم نمایش تقریبی عددها📝ریاضی مبحث تابع📝ریاضی نهم📝ریاضیات گسسته جلسه هشتم📝ریاضیات گسسته📝زبان انگلیسی 2📝زبان فارسی 2 درس پنجم📝زبان فارسی 2 درس دوم