خرید@کاربرد مدل (ISM) جهت سطح بندی شاخص‌ های انتخاب تامین کنندگان چابک و رتبه بندی تامین کنندگان با استفا@

کاربرد مدل (ISM) جهت سطح بندی شاخص‌ های انتخاب تامین کنندگان چابک و رتبه بندی تامین کنندگان با استفا|34008538|ipr42079184|تکنیکAHP,تکنیکISM,تکنیکTOPSIS
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان کاربرد مدل (ISM) جهت سطح بندی شاخص‌ های انتخاب تامین کنندگان چابک و رتبه بندی تامین کنندگان با استفا وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فهرست مطالب :

چکیده

واژه‌ های کلیدی

مقدمه

شاخص‌ های سنجش تامین کننده چابک

مروری بر پیشینه کاربرد تکنیک‌ های ISM و AHP و TOPSIS

روش تحقیق

مدل مفهومی تحقیق

یافته ‌های پژوهش

رتبه بندی با استفاده از روش AHP وTOPSIS فازی

نتیجه گیری

منابع

قسمتی از متن :

در دنیای رقابتی عصر حاضر، سازمان‌ها برای رشد و پایداری خود باید به شدت تلاش نموده و از استراتژی مناسب جهت پیشرفت و حفظ بقای خود بهره گیری نمایند. محیط پیرامون سازمان‌ها به سرعت در حال تغییر است که از جمله این تغییرات تنوع تقاضا و نیازهای مشتریان است. محدودیت مهم دیگری که سازمان‌ها را در تنگنا قرار داده است، کمیابی و محدودیت منابع و امکانات است.یکی از راه‌های کاهش این مشکلات استفاده مناسب از تامین کنندگان چابک و منابع بیرونی است. پژوهش حاضر حاصل انجام دو پایان نامه در حوزه چابکی و ISM است. در این پژوهش ابتدا به شناسایی معیارهای سنجش تامین کنندگان چابک پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش مدل ساختار تفسیری به سطح بندی این عوامل و دسته بندی آنها پرداخته شده است. نتایج این روش نشان می‌دهد که معیار سرعت تحویل در سطح اول خروجی این مدل قرار داشته و همچنین دارای نیروی پیش برندگی بسیار مناسبی است. همچنین، معیار کاهش زمان تاخیر نیز از این ویژگی‌ها برخوردار است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن معیارهای سنجش چابکی تامین کنندگان را تعیین کرده و ورودی مدل تاپسیس قرار داده شد. در پایان، با استفاده از روش تاپسیس فازی به رتبه بندی شش تامین کننده پرداخته شد. محاسبات روش تاپسیس و AHP به پیوست در فایل Excel ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیارهایی که از نیروی پیش برندگی بیشتر و وابستگی کمتری برخوردارند در مدل AHP هم از مقدار وزن بیشتری برخوردار شده‌اند. لذا برای افزایش چابکی تامین کنندگان باید بر متغیرهای سطوح اول و دوم مدل ساختار تفسیری تمرکز نمود. در این پژوهش، برای افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی وزن داده‌ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید. همچنین، برای تفسیر میزان تاثیر معیار‌ها بر چابکی تامین کنندگان به طور همزمان از مدل ساختار تفسیری استفاده گردید.


مطالب دیگر:
📒پياده سازي مدل هاي مخفي مارکوف پيوسته همراه با قابليت اعمال مدل زباني، گرامر، روشهاي جستجو و قابليت تطبيق مدل ها📒پياده سازي نظام حسابداري بخش عمومي تعهدي📒پيام آب📒پيام و ويژگي های پيام اثربخش📒پيام هاي ازمعلم بشريت📒پيرمردي تنها در مينه سوتا زندگي مي کرد📒پيس ميكر📒پيش بيني جمعيت کشور استانها شهری و روستایی📒پيش بيني جمعيت كشور، استانها، شهري و روستائي📒پيش فرضهاي ذهني كاركنان و مديران و تاثیر انها بر رفتارهای سازمانی📒پيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعي 1📒پيش فرضهايي دربارة ماهيت علوم اجتماعي📒پيشگيري از اعتياد در خانواده📒پيشگيري از حريق در معادن📒پيشگيري از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداري📒پيشگيري و كنترل حوادث ناشي از كار📒پيکره بندی تايمر کانترها📒تابع و رویه 1📒تاثیر آفات و سموم بر محیط زیست 1📒تاثیر آفات و سموم بر محیط زیست📒تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی📒تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای با تکیه بر اقتصاد کوچک خانگی بر اشتغال زنان و بهبود کیفیت تولیدات داخلی📒تاثیر تنظیم کننده های رشد مختلف بر زندگی گلدانی و گلجایی گل های شاخه بریده📒تأثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان📒تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی